Wisosplit


De steenberg van de voormalige mijn “Willem-Sophia” te Kerkrade wordt reeds enkele decennia afgebouwd. Het unieke van deze steenberg is dat, middels natuurlijke verbranding, de zwarte leisteen wordt omgezet in een rood gebrand product; de zogenaamde rode mijnsteen.

De rode mijnsteen, verkrijgbaar in verscheidene korrelfracties,wordt toegepast in diverse sectoren. Niet alleen als halfverharding inzetbaar voor de wegenbouw, maar ook ter verfraaiing van bermen en wandelpaden. Tenslotte, zijn de fijnere fracties zeer goed inzetbaar als toeslagstof voor de grof keramische industrie.

Willem-Sophia


De steenberg van de voormalige mijn “Willem-Sophia” te Kerkrade wordt reeds enkele decennia afgebouwd. Het unieke van deze steenberg is dat, middels natuurlijke verbranding, de zwarte leisteen wordt omgezet in een rood gebrand product; de zogenaamde rode mijnsteen.
Parallelweg 8 | 6465 AA Kerkrade | T. +31 45 541 04 69
info@wisosplit.nl